ms / en


Bilangan Nama Negeri Kemaskini Terakhir Bil. Stesen Aktif
Telemetri Manual
1 Perlis Tiada 0 1
2 Kedah Tiada 0 0
3 Pulau Pinang Tiada 0 21
4 Perak Tiada 0 0
5 Selangor Tiada 0 0
6 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada 0 0
7 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tiada 0 16
8 Negeri Sembilan 05/07/2020 08:00:00 8 0
9 Melaka Tiada 0 0
10 Johor Tiada 0 0
11 Pahang 05/07/2020 08:00:00 61 30
12 Terengganu 05/07/2020 08:00:00 7 0
13 Kelantan 05/07/2020 08:00:00 36 0
14 Sabah Tiada 0 99
15 Sarawak Tiada 0 15
16 MADA Tiada 0 0
17 Wilayah Persekutuan Labuan Tiada 0 0
Jumlah 112 182