ms / en


Bilangan Nama Negeri Kemaskini Terakhir Bil. Stesen Aktif
Telemetri Manual
1 Perlis Tiada 0 1
2 Kedah Tiada 0 0
3 Pulau Pinang Tiada 0 21
4 Perak Tiada 0 0
5 Selangor Tiada 0 0
6 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada 0 0
7 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tiada 1 16
8 Negeri Sembilan 05/04/2020 08:00:00 10 0
9 Melaka Tiada 0 0
10 Johor Tiada 0 0
11 Pahang 05/04/2020 08:00:00 68 29
12 Terengganu 05/04/2020 08:00:00 7 0
13 Kelantan 05/04/2020 08:00:00 67 0
14 Sabah Tiada 0 99
15 Sarawak Tiada 0 15
16 Wilayah Persekutuan Labuan Tiada 0 0
17 Sg Muda Tiada 0 0
18 MADA Tiada 0 0
Jumlah 153 181