ms / enBilangan Nama Negeri Kamera Aktif
1 Perlis 0
2 Kedah 0
3 Pulau Pinang 0
4 Perak 0
5 Selangor 24
6 Wilayah Persekutuan Putrajaya 0
7 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7
8 Negeri Sembilan 4
9 Melaka 0
10 Johor 2
11 Pahang 14
12 Terengganu 7
13 Kelantan 8
14 Sabah 0
15 Sarawak 0
16 MADA 0
17 Wilayah Persekutuan Labuan 0