ms / enBilangan Nama Negeri Kamera Aktif
1 Perlis 0
2 Kedah 0
3 Pulau Pinang 0
4 Perak 0
5 Selangor 24
6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7
7 Negeri Sembilan 4
8 Melaka 0
9 Johor 2
10 Pahang 14
11 Terengganu 7
12 Kelantan 8
13 Sabah 0
14 Sarawak 0
15 Wilayah Persekutuan Labuan 0
16 Sg Muda 0
17 MADA 0
18 Wilayah Persekutuan Putrajaya 0