Laman Web Rasmi Public Infobanjir – Jabatan Pengairan Dan Saliran, Malaysia. Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli

ms / en

Kawasan diramalkan banjir:

Ramalan banjir hanya dikeluarkan untuk Lembangan Sungai Kelantan, Terengganu dan Pahang

Amaran Semasa:

Notifikasi Aras Air dan Hujan Terkini
Stesen
Aras Air (m)
Hujan (mm)